Sinh Nhật 85 Thầy Đăng-Phóng Sự Hành Lang

Nhóm cựu học sinh THTĐ cùng nhau họp mặt nhân việc tổ chức sinh nhật lần thứ 85 thầy Luyện Quang Đăng

 

 

 

 

 

 

Created By Mõ Làng Radio