Ngày Từ Phụ ( Happy Father's day )

 


Thưa DĐ,
Ngày Từ Phụ đã tới rồi, PSQ cảm ơn lời chúc của bà xã Đệ Quyết. Và rõ ràng những tâm tình của Kim Thoa về người Cha rất cảm động. Cho nên tuy bây giờ đang làm cha, PSQ cũng nhớ về Cha trong những ngày tháng còn cha, nhưng không biết diễn tả thế nào. PSQ xin phép mượn bài hát này, để nhớ về Cha, và thân tặng những người Cha trong DĐ, và cũng riêng tặng một người trong vai trò Người Cha của PSQ năm ngoái, cách đây hơn tám tháng.
Thân Kính,
PSQ
17-06-2011


PAPA
TÁC GIẢ :Paul - Anka
TRÌNH BÀY : Phú Sĩ Quyết

 

 

Created By Mõ Làng Radio